Fischer&Fischer luidspreker

Theoretische verklaring van C37 behandeling

Het menselijk oor is door zijn mechanische werking niet vrij van resonanties. Dit komt door de samenstelling van het gehoororgaan, dat voornamelijk uit koolstof bestaat. Omdat deze samenstelling praktisch voor iedereen gelijk is komen de resonantiepieken steeds voor bij dezelfde frequentie. Enkel de sterkte kan wat afwijken ten gevolge van de samenstelling van het omliggende oor weefsel.

Deze mechanische resonanties vervormen de informatie die door het oor naar het centraal zenuwstelsel wordt overgebracht. Dit wordt echter door ons brein gecompenseerd door de informatie te filteren. Terzelfdertijd is de akoestische impedantie van het oor hoger ter hoogte van de resonantiepieken. Om succesvol informatie door het oor te laten opnemen is het belangrijk de impedanties te laten overeenkomen. Anders zal vervorming ten gevolge van het niet overeenkomen van de impedanties significanter zijn dan subtiele geluidsinformatie die kleuring en spatiale informatie bevat.

De C37 lak is ontwikkeld om het spectrum van mechanische resonantie van geluidsweergevers te verschuiven in de richting van het menselijk oor. Resonantie die vervorming veroorzaakt in HiFi systemen kan zoveel mogelijk verminderd, maar nooit volledig weggenomen worden. Wel kan het spectrum van deze resonanties, dankzij de C37 behandeling,  aan het menselijk oor aangepast worden, zodat vervorming die gelijk valt met deze veroorzaakt door het oor, door het brein wordt weg gefilterd.

Besluit

Het menselijk brein filtert natuurlijk voorkomende vervormingen, veroorzaakt door de mechanische werking van het oor, waardoor deze niet meer hoorbaar zijn. Door het spectrum waarbinnen vervormingen van geluidsapparatuur voorkomen te laten overeenstemmen met het spectrum waarbinnen het brein de vervormingen van het oor weg filtert, worden deze eveneens weg gefilterd. Dit wordt bekomen door de C37 behandeling.