Soundcenter Hifi Business

Het DNA van New Soundcenter

6 minuten 6 maanden

Hoe meer we ons ,bij de bepaling van onze keuzes, laten (ver)leiden door reclame en marketing, hoe meer kans we maken op een miskoop. Zo goed als niemand is namelijk in staat om in één mensenleven voldoende kennis te vergaren in alle vak domeinen.(kleding auto’s, […]

New Sound Center