C37 tuning: de theorie

Theoretische verklaring van C37 behandeling

Het menselijk oor is door zijn mechanische werking niet vrij van resonanties. Dit komt door de samenstelling van het gehoororgaan, dat voornamelijk uit koolstof bestaat. Omdat deze samenstelling praktisch voor iedereen gelijk is komen de resonantiepieken steeds voor bij dezelfde frequentie. Enkel de sterkte kan wat afwijken ten gevolge van de samenstelling van het omliggende oor weefsel.

Deze mechanische resonanties vervormen de informatie die door het oor naar het centraal zenuwstelsel wordt overgebracht. Dit wordt echter door ons brein gecompenseerd door de informatie te filteren. Terzelfdertijd is de akoestische impedantie van het oor hoger ter hoogte van de resonantiepieken. Om succesvol informatie door het oor te laten opnemen is het belangrijk de impedanties te laten overeenkomen. Anders zal vervorming ten gevolge van het niet overeenkomen van de impedanties significanter zijn dan subtiele geluidsinformatie die kleuring en spatiale informatie bevat.

De C37 lak is ontwikkeld om het spectrum van mechanische resonantie van geluidsweergevers te verschuiven in de richting van het menselijk oor. Resonantie die vervorming veroorzaakt in HiFi systemen kan zoveel mogelijk verminderd, maar nooit volledig weggenomen worden. Wel kan het spectrum van deze resonanties, dankzij de C37 behandeling,  aan het menselijk oor aangepast worden, zodat vervorming die gelijk valt met deze veroorzaakt door het oor, door het brein wordt weg gefilterd.

Besluit

Het menselijk brein filtert natuurlijk voorkomende vervormingen, veroorzaakt door de mechanische werking van het oor, waardoor deze niet meer hoorbaar zijn. Door het spectrum waarbinnen vervormingen van geluidsapparatuur voorkomen te laten overeenstemmen met het spectrum waarbinnen het brein de vervormingen van het oor weg filtert, worden deze eveneens weg gefilterd. Dit wordt bekomen door de C37 behandeling.

Nooit voorheen gehoord

Nooit voorheen gehoord

Voor het eerst is het mogelijk, letterlijk alles te horen wat er op een band, LP of CD staat. Ja, en ook streaming klinkt beter.

Dankzij recent ontwikkelde nieuwe technologie is het nu eveneens mogelijk om een 3D-Holografische bijna 100 % natuurlijke muziekweergave bij U thuis te bekomen.
Het zal U misschien verbazen maar tot hiertoe is er nauwelijks apparatuur op de markt gebracht die in staat is de door ons geleverde natuurgetrouwe weergave te bekomen.
En als klap op de vuurpijl: alles is nog betaalbaar op de koop toe! Of wat dacht je van een versterker van 2500 à 3000 € die véél beter en muzikaler is dan versterkers van 15000, 30000……60000 EURO?

Met andere woorden, indien je een absoluut, nooit voorheen gehoorde muziek weergave systeem wenst aan te schaffen, kan je bij ons gerust 10000, 20000, 40000, 80000 EURO … en zelfs meer besparen op je budget!

Altijd welkom voor een vrijblijvende luistersessie.

tel: +32 54/339.816
mobile: +32 479/369.462
email: info@soundcenter.be

Waarom meer betalen?

De enige reden waarom je meer geld zou uitgeven is om te tonen dat je meer geld hebt

Nooit voorheen in de geschiedenis van de muziekweergave apparatuur (Hi-FI Stereo, High-Fidelity, High-End) is echte natuurgetrouwe weergave zo betaalbaar geweest …. althans bij ons!
En bovendien is het vanaf nu mogelijk om muziek te beluisteren op een zodanige wijze dat ons brein in staat is om de stemmen en muziek correct te herkennen en interpreteren alsof U aanwezig was bij de opname er van, onder meer dankzij de C37 tuning.

Sinds ons laatste bezoek aan de “High-End” beurs in München (10-13 mei 2018) zijn we unaniem tot de vaststelling gekomen dat wijzelf in Ninove, volgens hetgeen wij gehoord hebben, het meest homogene, natuurlijke, neutrale en muzikale geluid kunnen aanbieden en op de koop toe aan een zodanig lage prijs (één tiende-één twintigste van de prijs die je verwacht) dat je gaat denken dat er trucage mee gemoeid is.